Select language

IP & Port Setting สำหรับร้านเกม

กลับ

8509_597884380233429_596922528_n

IP สำหรับร้านเกมที่ใช้ระบบแยก Net & Game นะครับ

203.144.166.0/24
121.52.207.0/24
202.163.204.0/24
14.192.69.0/24

หรือสามารถเลือก set ด้วย port ได้ดังนี้ครับ

TCP 30010, 30020, 30030
UDP 50000